Editorial
Editorial
Newest first
Oldest first
See one new update
See new updates
No posts for now
Fredrik Sveen
Statsminister Erna Solberg møtte pressen etter spørretimen på Stortinget onsdag
Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix
Statsminister Erna Solberg møtte pressen etter spørretimen på Stortinget onsdag Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix  
|
Fredrik Sveen
Dagens spørretime er over. Takk for følget!
Neste spørretime er onsdag 28. november klokken 10:00.
|
Fredrik Sveen
– Det er tydelig at statsråden ikke ønsker å høre på bondeorganisasjonene, som gir klart og tydelig uttrykt for at de ikke har fått erstatning.
Konsekvensene av dette er at beitebrukere kommer til å gi seg, mener Enger Mehl.
|
Fredrik Sveen
– Hvordan kan det ha seg at det er millionbleløp som ikke er erstattet etter angrepene i sommer?, spør Enger Mehl.
|
Fredrik Sveen
– Jeg mener vi har en fleksibel og god ordning, sier Elvestuen.
|
Fredrik Sveen
– Fylkesmannen har en vakttelefonen, og kan fortløpende ha kontakt ved fortløpende skadesituasjoner, fortsetter han.
|
Fredrik Sveen
– Fylkesmannen følger fortløpende opp akutte skadesituasjoner, og her gjelder det ingen frist, sier Elevstuen.
|
Fredrik Sveen
Ulveangrep
Det siste spørsmålet er fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V): 
– Onsdag 14. november spurte jeg hvorfor bønder ikke får full erstatning etter ekstraordinære ulveangrep i Nord-Østerdal. Statsråd Nybø på vegne av statsråd Elvestuen la stor vekt på at utgiftene ikke var forhåndsgodkjente. Det fremstår som en logisk brist å skulle forutsi utgifter ved akutte ulveangrep i beiteprioriterte områder før man vet skadeomfanget. Mener statsråden at beitebrukere burde latt være å iverksette tiltak som begrenser skadeomfang og ivaretar dyrevelferden, som bl.a. ekstraordinært tilsyn og nedtak av sau?, spør Enger Mehl.
|
Fredrik Sveen
Neste spørsmål er fra Hadia Tajik (A) til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie:
– Dersom en offentlig etat er oppdragsgiver og det er streik hos underleverandøren, og leverandøren bruker personell som meldte seg ut av forbundet bare en dag før konflikten startet, og i tillegg ansetter nytt personell og legger inn personell - mener statsråden det er streikebryteri, hva vil statsråden forvente av en offentlig etat som er oppdragsgiver i en slik situasjon, hva kva er i så fall virkemidlene fagstatsråden for den aktuelle etaten har overfor en leverandør som ikke har respektert streikeretten?, spør Tajik.
|
Fredrik Sveen
– Helse Vest har understreket at dette er en uønsket situasjon. Helse Bergen planlegger nå konkrete tiltak som skal få bort bruken av korridorplasser, sier Høie.
|